VINNÝ SKLEP

GEORG BECHTER LICHT
+  systém zapuštěných bodovek DOT 28 jako by nebyl téměř vidět, při tom vytváří měkké ambientní osvětlení prostoru

© ONDŘEJ BOŘIL

VS_EZ6A6315
VS_EZ6A6723
VS_EZ6A6372
VS_EZ6A6563
VS_EZ6A6405
VS_EZ6A6439
VS_EZ6A6734
VS_EZ6A6279
VS_EZ6A6321
VS_EZ6A6354
VS_EZ6A6388